skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Uiteraard informeert Tersteeg Advocatuur u vooraf over de mogelijkheden en de kosten die met het adviseren/procederen gepaard gaan.
 

Uurtarief 

Tersteeg Advocatuur hanteert tarieven die afhankelijk zijn van het type zaak en het belang. U ontvangt niet voor iedere vraag die u stelt meteen een rekening, in tegendeel. Tersteeg Advocatuur berekent geen kantoorkosten. U ontvangt vanzelfsprekend een gedetailleerde urenopgaaf. Wanneer u besluit dat u van mijn diensten gebruik wilt maken, maken we afspraken over de exacte hoogte van het uurtarief.
 

Kennismakingsgesprek 

Een eerste gesprek van een half uur is gratis en vrijblijvend. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld om te beoordelen of en zo ja op welke wijze Tersteeg Advocatuur u behulpzaam kan zijn. We bespreken in grote lijnen het probleem en gezamenlijk zal dan worden bekeken wat de aanpak kan zijn en wat Tersteeg voor u zou kunnen betekenen.  

 

Vaste prijsafspraken 

Voor specifieke afgebakende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) of het opstellen/aanpassen van algemene voorwaarden, kunt u vooraf met Tersteeg Advocatuur vaste prijsafspraken maken. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. 

Back To Top