skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering i.v.m. Corona-virus

Het zal niemand zijn ontgaan dat in verband met het Corona-virus het voor werkgevers die aan de eisen voldoen mogelijk is om werktijdverkorting aan te vragen. De gedachte achter de werktijdverkorting is om de loonkosten voor de werkgever te beperken door een tijdelijke WW die achteraf aan de werkgever wordt betaald voor de uren dat werknemers niet werken als gevolg van het Corona-virus.

Hieronder de belangrijkste gegevens voor het doen van een aanvraag op een rij:

Stap 1: Doe een aanvraag vergunning werktijdverkorting (Wtv)

 • Waar?
  Ministerie van SZW: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=48160&mNch=dtbbfqywek
 • Voorwaarden?
  • Bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (= Corona-virus);
  • Verwachting dat er voor een periode van min. 2 tot max. 24 kalenderweken minstens 20% minder werk is
 • Vanaf wanneer vergunning?
  Vanaf de datum waarop de vergunning is aangevraagd. Dus géén terugwerkende kracht
 • Duur vergunning?
  • In beginsel 6 weken
  • Max. 3x een verlenging van 6 weken mogelijk
   Let op: vraag bijtijds (voor de afloop van 6 weken) verlenging aan!
  • Dus: max. 24 weken totaal
 • Voor wie?
  Werknemers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting bestaat.
  Dus niet voor: uitzendkrachten, oproepkrachten met een nul-urencontract en zzp’ers.

Stap 2: Melden vergunning bij UWV

Stap 3: Tijdelijke WW aanvragen

 • Waar?
  Bij het UWV
  https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx
 • Wanneer?
  Binnen een week na afloop van de periode van de vergunning
 • Vereisten?
  • Gebruikelijke WW-voorwaarden, dus: verlies van arbeidsuren van ten minste vijf of ten minste de helft van het gebruikelijke aantal arbeidsuren per kalenderweek en voldoen aan geldende referte-eisen
  • Uitzondering: gedurende de eerste 6 weken geen sollicitatieplicht
 • Hoogte?
  De eerste 2 maanden 75% daarna 70% van het (max.)dagloon.  

Moet je als werkgever 100% doorbetalen als vergunning is verleend?

 • Nee, tenzij: dit volgt uit cao of arbeidsovereenkomst. In beginsel betaal je als werkgever dus alleen de gewerkte uren.[1]
 • De werkgever ontvangt dus achteraf de WW-uitkering over de niet gewerkte uren. Die uitkering dient natuurlijk aan de werknemer te worden betaald
 • Belangrijk: werkgever dient duidelijke administratie (op dagbasis en op werknemersniveau) bij te houden van de gewerkte en niet-gewerkte uren (ter controle UWV).

[1] Artikel 7:628 BW jo artikel 5 van Ministeriële Regeling “onwerkbaar weer”: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043008/2020-01-01#.
(Indien de werkgever een vergunning krijgt voor werktijdverkorting hoeft hij niet het loon te betalen over de uren dat vanwege buitengewone omstandigheden niet wordt gewerkt).

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top