skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (Wtv).

Vanaf wanneer?

 • De Werktijdverkortingsregeling (“WTV”) is per 17 maart 18.45 uur ingetrokken. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan.
 • Al een vergunning verkregen voor Wtv? Dan blijft deze vergunning van kracht. Is na afloop verlenging nodig, dan moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling. 
 • Aanvraag Wtv in eerste instantie afgewezen? Dan kan op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag ingediend worden.
 • Al een aanvraag Wtv gedaan, maar is deze nog niet afgehandeld? Dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Zodra de nieuwe regeling van start gaat, ontvangt de werkgever opnieuw bericht over de aan te leveren informatie.

Kenmerken NOW:

 • Een aanvraag is mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden.
 • Het criterium is dat de werkgever naar verwachting meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de Corona crisis. Daarmee is het WTV criterium “verlies aan arbeidscapaciteit” van de baan.
 • De vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.
 • De overheid betaalt 90% van loonkosten aan werkgever. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Ter illustratie:
  • als 100% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.
 • Twee voorwaarden:
  • De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden.
  • De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen.

Voordelen t.o.v. Wtv

Voor werknemer:

 • De werknemer krijgt 100% doorbetaald.
 • De werknemer soupeert geen WW op. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
 • De regeling geldt ook voor flexibele krachten (oproepkrachten en uitzendkrachten).

Voor werkgever:

 • Naar het lijkt minder strikte criteria. Verwacht omzetverlies is genoeg (i.p.v. verlies aan arbeidscapaciteit)
 • Werkgever hoeft niet eerst de flexibele schil af te bouwen.
 • Stoppen met werken is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken of (thuis) werk verricht wordt.
 • De initiële duur is direct langer (drie maanden in plaats van zes weken).
 • Er vindt bevoorschotting plaats ter hoogte van 80% van het bedrag waarop de werkgever naar verwachting uiteindelijk recht heeft, terwijl de werkgever onder de WTV pas achteraf WW kon terugkrijgen.
 • Geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. De WTV kende geen terugwerkende kracht.

Bijzonderheden:

 • Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen.
 • Alle werkgevers lopen het risico op een terugvordering als de daling minder is dan de bevoorschotting.
 • Grote bedrijven moeten achteraf een accountantsverklaring indienen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk aanvragen onder de NOW in te dienen. SZW maakt het breed bekend zodra dit kan.

Natuurlijk zijn er op dit moment ook nog een aantal onduidelijkheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de loonkosten die boven het maximum dagloon uitkomen: worden die ook vergoed? En wat gebeurt er als een werkgever toch failliet gaat in die periode van 3 maanden? Wat is de sanctie op overtreding van de voorwaarden?

Er komt nog een uitwerking in een juridische regeling. Het kabinet behoudt zich het recht voor daarin aanpassingen te doen. Gestreefd wordt de nieuwe regeling binnen twee weken te publiceren.

Per saldo denk ik dat de regeling NOW zowel voor werkgevers als werknemers een verbetering is.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top