skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Opbouw vakantie-uren gekoppeld aan de verplichting om loon te betalen

Essentie:
In deze uitspraak van de Rechtbank Limburg is met name de discussie over de opbouw van vakantiedagen interessant. Veel werkgevers denken dat werknemers altijd vakantiedagen opbouwen zolang het dienstverband voortduurt. De Kantonrechter te Roermond oordeelde dat dit niet altijd het geval is. Vakantiedagen worden alleen opgebouwd over ieder jaar waarin de werknemer ‘‘gedurende de volledig overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad’’, aldus deze kantonrechter. Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetalingsverplichting en daarmee dus ook de opbouw van vakantiedagen. Tijdens een zogenoemd ‘slapend dienstverband’ worden volgens de kantonrechter dus in principe geen vakantiedagen opgebouwd. Vooralsnog is nog niet uitgekristalliseerd of de opbouw van vakantiedagen al kan eindigen voordat het dienstverband daadwerkelijk is geëindigd. Deze kantonrechter meent van wel. Ik sluit echter niet uit dat de Nederlandse wet zich op het punt van de koppeling van de opbouw van vakantiedagen aan het recht op loondoorbetaling niet verdraagt met Richtlijn 2003/88/EG (van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003) betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.

Kantonrechter Roermond 11-04-2017, JAR 2017/143 PDF JIN 2017 afl. 7 132

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top