skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Is de vordering ter zake niet genoten vakantiedagen boedelschuld?

Essentie:
Dit is een arrest op het snijvlak van het arbeidsrecht en het faillissementsrecht. Het gaat om de status in faillissement van de vordering van de werknemer tot vergoeding van vóór de faillietverklaring van de werkgever door de werknemer opgebouwde, maar voor het einde van de arbeidsovereenkomst door hem niet-genoten vakantiedagen (7:641 BW). Er wordt geoordeeld dat de na ontslag door faillissementscurator verschuldigde uitkering in geld voor niet-genoten vakantiedagen moet worden aangemerkt als boedelschuld (waardoor de werknemer dus een vordering heeft met de hoogst mogelijke voorrang), ook als deze uitkering betrekking heeft op vóór de faillietverklaring opgebouwde vakantieaanspraken. Curator kan werknemer niet verplichten niet-genoten vakantiedagen op te nemen ter voorkoming van het ontstaan van de boedelschuld.

Hoge Raad 17 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2907). PDF JIN 2018 afl. 2 26

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top