skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Geen spreekplicht werkgever over komende reorganisatie

Essentie:
Het betrof hier een werknemer die graag weg wilde bij de werkgever en die zich juridisch had laten bijstaan. In de beëindigingsovereenkomst was geen vergoeding opgenomen. Dit laatste bleek aanleiding voor de werknemer zich op dwaling te beroepen nu een kleine zes weken na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst de werkgever advies vraagt aan de OR wegens het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Indien werknemer onder dit sociaal plan zou zijn gevallen was hem een forse vergoeding toegekomen. Gold in dit geval nu een spreekplicht aan de zijde van de werkgever voor wat betreft de toekomstige reorganisatie? Nee, oordeelde het Hof Den Haag. Maar wat nu als in dit geval de OR al wel om advies zou zijn gevraagd? Wat mij betreft ligt daar de grens. Ik ben van mening dat je dan niet meer kunt spreken van een zuivere toekomstverwachting aangezien de reorganisatie an sich dan met een grote mate van waarschijnlijkheid doorgang zal vinden. Dan bestaat er wat mij betreft dus wel een spreekplicht. De vraag is nog of het goed werkgeverschap meebrengt dat partijen op het moment dat de adviesaanvraag aan de OR werd gedaan, nog tot heronderhandelingen gehouden zouden kunnen worden. Ik verwijs naar het Dumeco-arrest, dat hier kennelijk niet aan de orde is geweest.

Gerechtshof Den Haag 12 december 2017: PDF JIN 2018 afl. 3 46

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top