skip to Main Content
06-45782077 judith@tersteegadvocatuur.nl fax 030-2003598

Tersteeg Advocatuur is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert met name werkgevers (zowel mkb als groot zakelijke ondernemers). Het gaat om adviseren, en waar nodig ook om procederen. Ook werknemers staat Tersteeg Advocatuur graag bij.  

Expertise

 

 

 

 

  • Het opstellen/wijzigen/beoordelen van arbeidsovereenkomsten of bepalingen daarin (zoals concurrentie- en/of relatiebeding)
  • Het adviseren en bijstaan van werkgevers en werknemers in ontslagzaken
  • Reorganisaties (o.a. collectieve ontslagaanvraag)
  • Overgang van onderneming
  • Harmonisering arbeidsvoorwaarden
  • Ziekte en re-integratie
  • Arbeidsconflicten
  • Medezeggenschap (Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging)
  • Flexibele contracten (oproepcontracten, overeenkomsten van opdracht met zzp’ers enz.)

 

Dat werkgevers het Nederlandse arbeidsrecht nogal eens als ‘knellend’ ervaren in de huidige samenleving waarin vanuit de werkgever, maar soms ook vanuit de werknemer een hang is naar meer flexibiliteit, herkent Tersteeg advocatuur. De andere kant van het verhaal is dat toch ook veel werknemers nog altijd graag kiezen voor zekerheid en continuïteit. Dat zorgt voor een spanningsveld waar Tersteeg Advocatuur u graag in bijstaat om te komen tot een zo goed mogelijke oplossing.

Ik geloof in kennisdeling en daarom geeft Tersteeg Advocatuur ook workshops, lezingen en inhouse-trainingen op het gebied van het arbeidsrecht. Dit kan gaan over nieuwe regelgeving, maar het kan ook specifiek op uw wensen worden afgestemd. Denk onder meer aan onderwerpen als dossieropbouw, re-integratietrajecten of reorganisatietrajecten voor HR Business Partners en/of managers.

Tersteeg Advocatuur heeft ook regelmatig annotaties geschreven m.b.t. arbeidsrecht (zie Nieuws/Publicaties)

Back To Top